Menü

Borcumu ödeyebileceğim IBAN numaraları nelerdir?

Yapacağınız ödemeleri, aşağıda yer alan iban numaralarına, açıklama bilgisi de yer alacak şekilde gönderebilirsiniz.

Borcumu ödedikten sonra nasıl bir belge alacağım?

Büromuzda takip edilen borçlarınız ödendikten sonra, ilgili kurumun tarafınızdan hiçbir alacağı kalmadığına dair “borcu yoktur yazısı” tanzim edilerek, yetkili avukatlarımızca kaşelenir ve imzalanır. Bildireceğiniz adresinize, imza karşılığında teslim edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilir. Dilerseniz, yazıyı büromuzdan da teslim alabilirsiniz.

Temerrüt Faiz Oranı ne kadardır? Ne zaman işlemeye başlar?

Temerrüt faiz oranı, borcun kanunen ödenmesi gereken aşamaya geldikten sonra borca işletilen faiz oranıdır. Bu oran, kredi kartlarında yıllık %36,36 iken, bireysel ve ticari kredilerde yıllık %100’dür. Temerrüt faizi, banka tarafından gönderilen ihtarname tebliğ edildikten 24 saat sonra işlemeye başlar.

İhtiyati Haciz Kararı nedir? Ne işe yarar?

İhtiyati haciz kararı, görevli mahkeme tarafından borçlunun borca yetecek miktarda malvarlığının, hiçbir tebligata gerek kalmaksızın haczedilmesine imkan veren bir karardır. Bu karar alındıktan sonra, borçluya herhangi bir bildirim yapılmaksızın; malları haczedilebilir.

Ev adreslerinde haciz yapılabilir mi? Hangi mallar haczedilebilir?

İcra ve İflas Kanunu’nda, ev adreslerinde menkul haczi yapılmasını kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Ev adreslerinde; borçlunun hayatını devam ettirmek adına zaruri olan mallar dışındaki tüm mallar haczedilebilir.

Şirketimi devrettim, kefaletim hala geçerli mi?

Şirket hissesini devreden borçlu, şayet Genel Kredi Sözleşme’sine kefil olarak imza atmış ise, kefaleti hale geçerlidir ve borçtan halen sorumludur. Kendisi hakkında her türlü icra işlemi yapılabilir.